Kamratföreningen Fallskärmsjägarklubben är en ideell förening som är helt fristående från Försvarsmakten. Förutsättningen för medlemskap i föreningen är att man har erhållit utbildningstecknet Örnen.

Fallskärmsjägarklubben bildades 1951, och är alltså äldre än Fallskärmsjägarskolan, som officiellt bildades 1952. Idag är Fallskärmsjägarklubben Sveriges största militära kamratförening med mer än 1600 medlemmar.

Föreningens syfte och ändamål är bland annat att verka för ett gott kamratskap mellan äldre och yngre fallskärmsjägare för att bibehålla ett livslångt nätverk. Föreningen jobbar också på olika sätt för att vidmakthålla intresset för och sprida nyheter om fallskärmsjägarutbildningen, och är verksam i olika projekt för att stödja svenska veteraner. Läs mer om Fallskärmsjägarklubben.

REKYL handlar framförallt om varför vi gör saker än vad vi gör. Vi hyllar våra veteraner för alla förtjänstfulla insatser utomlands och alla soldater som i ur och skur håller gränsen. Vi är med och stöttar före, under och efter tjänstgöring.

Fred, frihet och demokrati är inget jippo som styrs upp med några års mellanrum. Det är något som måste göras dagligen. Det är därför vi mäter vår framgång i vilken skillnad vi gör i samhället. REKYL drivs på fritiden av Lapplandsjägare och utlandsveteraner.

En stor del av REKYLs avkastning går tillbaka till Svenska veteraner som ibland får svårt att skapa en fungerande tillvaro efter avslutad utlandstjänstgöring. Läs mer om REKYL.