PARA ENDURANCE RACE 2024

Tävlingsregler Para Endurance Race

Grundvärden

Tävlingen genomförs i lag om två personer. Tävlingsresultatet mäts i tid. Under genomförandet kan de tävlande lagen erhålla både tillägg och avdrag på sin totaltid beroende på hur man löser föregivna uppgifter. Det lag med den minsta sammanräknade totaltiden efter målgång är vinnare. Detta under förutsättning att laget är godkänt på samtliga föregivna uppgifter utefter tävlingssträckan.

Tävlingen är fysiskt och mentalt utmanande. Lagen utsätts för prövningar både vad gäller uthållighet och förmågan att lösa krävande uppgifter. Det gäller att ha tillräcklig kondition och styrka samt att kunna behålla den intellektuella skärpan. Att fatta rätt beslut vid rätt tillfälle blir i många fall avgörande för lagets framgång.

Tävlingen har sin bakgrund i det militära förbandet Fallskärmsjägarna. Sedan mitten på 1970-talet genomförs Örnmarschen som en del av soldaternas väg mot utbildningstecknet den Gyllene Örnen. Para Endurance Race är en civil version av Örnmarschen. Militära förmågor som luftlandsättning med fallskärm, sambandstjänst och vapentjänst ingår förstås inte. och deltagarna behöver inte bära på ett vapen som väger 5 kg. Vissa grundläggande förmågor är dock lika mellan den militära och civila versionen. All navigering sker med karta och kompass samt klocka. God förmåga att orientera i skog och mark är en absolut förutsättning för att ta sig i mål inom angiven tid. Att avverka 70 km inom 24 timmar kräver att deltagarna har tränat både kondition och ryggsäcksbärande i god tid inför start; detta görs bäst i form av marschträning, företrädesvis i terräng. Eftersom fötterna är transportmedlet hela vägen från start till mål så är det viktigt att dessa är i bästa trim. Under de fem år som tävlingen genomförts har mellan 20-33 % brutit eller blivit avplockade ur tävlingen.
Para Endurance Race är inte en söndagspromenad i parken.

Antalet som vill genomföra seniortävlingen överstiger med råge antalet tillgängliga platser. Från och med 2023 års tävling finns en startspärr. Ett lag som ej lyckats ta sig i mål inom godkänd tid och med godkänt resultat på samtliga föregivna uppgifter på två starter får ej göra ett tredje försök i direkt följd. Minst ett års uppehåll krävs för att få starta på nytt i tävlingen (träna under detta år).

Tävlingen har endast en civil seniorklass som är öppen för alla över 18 år. En kilometer är alltid 1000 meter och ett kilogram är alltid 1000 gram oavsett ålder och kön. Lagen kan mixas efter deltagarnas eget beslut. Alla deltagaren måste ha fyllt 18 år senast samma dag som tävlingen genomförs.

För den militära klassen gäller samma regler som den civila seniorklassen, undantaget att tävlingen genomförs i M90; egna skodon må användas.

Deltagarna i ungdomsklassen går halva sträckan, 35 km, och startar vid halvtidsstationen under lördag eftermiddag. Tidskravet är att nå Karlsborg inom 12 timmar från start. Ungdomslagen bestående av 8 deltagare leds av erfarna fallskärmsjägare. Varje deltagare ska bära 15 kg. Uppgifterna efter banan är samma som för seniorklassen. Ungdomarnas deltagande organiseras av Försvarsutbildarnas ungdomsavdelningar i Sveriges Militär regioner.

De tävlande lagen erbjuds möjlighet till förläggning i eget tält i Fallskärmsjägarlägret från fredag till söndag. Plats för tält anvisas vid ankomst till Karlsborg. De som inte avser tälta får ordna egen logi i Karlsborg.

I Fallskärmsjägarlägret finns en större bastu som deltagarna får nyttja under hela helgen. Toalettvagn finns i anslutning till tältplatsen. Det finns möjlighet att fylla på vatten vid bastun. Efter målgång på söndagen erbjuds de tävlande möjlighet att duscha och sanera sig på platser som anvisas av tävlingsledningen.

Tävlingen

Tävlingen genomförs under en långhelg från fredagen den 6 September 2024  till söndagen den 8 september 2024. Samtliga deltagare måste checka in på startplatsen i Fallskärmsjägarlägret i Karlsborg under fredag eftermiddag mellan klockan 15.00-17.00.

Klockan 18.00 utspisar alla tävlande och funktionärer en gemensam middag i militärrestaurangen Kastanjen i Karlsborgs Fästning. I samband med denna måltid sker en tävlingsgenomgång som är obligatorisk för alla tävlande.

Fredag middag, lördag frukost, söndag lunch samt frystorkad mat för tävlingsdygnet ingår i startavgiften.

De tävlande får inte ta del av några delresultat under genomförandet. Det är först efter målgång som dessa offentliggörs.

Under tävlingen sker ett antal avdömningar avseende de tävlandes förmåga att slutföra tävlingen. Första platsen för detta är halvtidsstationen efter cirka 30 km. Ett lag som ej nått denna station inom 11 timmar efter start får ej fortsätta och blir transporterat till Karlsborg.
Andra platsen för avdömning är lokaliserad cirka 13 km norr om Karlsborg Har laget ej nått denna plats inom 21 timmar från start blir laget avplockat från tävlingen. Besluten tas av funktionärer i tävlingen och skall åtlydas av laget. Transport ordnas till målplatsen via tävlingsledningen.

Lagen kan när som helst efter eget beslut avbryta tävlingen. Detta bör ske i anslutning till någon av de stationer som är placerade utefter bansträckningen. Laget blir då transporterat till målplatsen efter kommunikation med tävlingsledningen. Ett lag bryter tävlingen genom att öppna sin förseglade påse med mobiltelefon och ringa till tävlingsledningen, ange sin position och begära hämtning.

Möjlighet att fylla vatten finns vid vissa stationer utefter bansträckningen.

Geografi och terräng

Tävlingen går längs den ursprungliga och fortfarande använda sträckningen för Örnmarschen. Den startar söder om Laxå och slutar i Fallskärmsjägarlägret i Karlsborg, inledningsvis i terräng som gränsar till Tiveden och sedan via mindre skogsvägar och stigar. Väderförhållandena har stor inverkan på hur utmanande de 70 kilometrarna blir. Lagens förmåga att orientera avgör om det blir 70 km eller mer!

Utrustning

Under hela tävlingen skall varje lag bära minst 40 kg packning. Vikten kan fördelas fritt inom laget. Kontrollvägning sker stickprovsvis under hela tävlingen. Har laget mindre än 40 kg vid en kontrollvägning ges 60 minuters tidstillägg per saknat kg avrundat uppåt; väger packningen 38,5 kg blir tillägget således 120 minuter. Detta gäller vid varje kontrollvägning.

Den viktminskning som sker i takt med att den medförda maten och vätskan förbrukas under tävlingen kan behöva kompenseras, antingen med en från början medförd övervikt eller med annan vikt som sten eller motsvarande.

Samtlig materiel och utrustning ska medföras hela vägen från start till mål, undantaget mat och vätska. Det är inte möjligt att lämna något till funktionärerna.

Nedskräpning är absolut förbjudet

Utrustning och materiel som ska bäras av samtliga deltagare under hela tävlingen:

 • Klocka och kompass
 • Tändstickor eller annan utrustning för att tända eld
 • Kärl för minst 2 liter vätska(vatten), t.ex. flaska, termos etc.
 • Förstärkningsplagg(typ värme/fleecejacka)
 • Pann/ficklampa med batterier för mörkerorientering
 • Kniv
 • Anteckningsbok, blyertspenna och radergummi
 • Regnkläder
 • Extra strumpor
 • Mössa

Utrustning och materiel som ska bäras av minst en av deltagarna i varje lag under hela tävlingen:

 • Utrustning för matlagning(gas eller spritkök, med bränsle)
 • Första hjälpen set

Följande utrustning är frivillig men rekommenderas:

 • Energikakor/-dryck
 • Vattentäta påsar för att hålla utrustningen torr
 • Ombyteskläder, t.ex. underkläder
 • Handskar

Denna utrustning tillkommer och utdelas innan start:

 • ca 3500 kcal med mat varav ett varmt mål till varje deltagare. Det är inte möjligt att beställa frystorkad specialkost. Speciella kostbehov tillgodoses på egen hand.
 • 2 nummerlappar per lag

Följande materiel och utrustning är förbjuden att använda:

 • GPS, GPS klocka eller annan utrustning, undantaget kompass, för att bestämma position eller mäta avstånd (GPS klocka eller motsvarande för att logga tävlingen ska förseglas tillsammans med mobiltelefonen)
 • Mobiltelefon (se undantag under punkten säkerhet och kommunikation)
 • All övrig elektronisk utrustning, t.ex. jaktradio
 • Egna kartor, satellitbilder, skisser eller motsvarande över tävlingsområdet (endast kartor som delas ut av tävlingsledningen får användas)

Deltagare och lag som bryter mot de angivna tävlingsreglerna är omedelbart diskvalificerade.

Säkerhet och kommunikation

Samtliga tävlingsdeltagare ska medföra en mobiltelefon under genomförandet för att kunna ringa in till tävlingsledningen. Samtliga mobiltelefoner skall förseglas innan start och kunna uppvisas när som helst under tävlingen på anmodan av funktionärerna. En bruten försegling innebär att laget har avbrutit tävlingen och därmed ej får fortsätta. Varje lag erhåller innan start ett telefonnummer till tävlingsledningen. Om förseglingen bryts under tävlingen ska laget omedelbart ringa tävlingsledningen och rapportera position och status.

Samtliga funktionärer på stationerna bokför passage av lagen och rapporterar till tävlingsledningen. De har tillgång till både mobiltelefoner och radio.

Tävlingsorganisationen har två medic team med läkare och sjuksköterska. Dessa kan bistå med sjukvård under hela tävlingsdygnet. Vid skada ska laget kontakta tävlingsledningen och eventuellt även civil sjukvård på 112.

Samtliga deltagare är skyldiga att innan start tydligt deklarera att man är fullt frisk och genomför tävlingen på egen risk.

Efter avslutad tävling ska varje individ säkerställa den egna förmågan att klara av hemfärden, särskild med hänsyn till bilkörning. Fallskärmsjägarlägret kan disponeras under söndagen fram till klockan 20.00 för vila och återhämtning.

Försäkring

Deltagande sker på egen risk. Alla tävlande och funktionärer omfattas av en försäkring under genomförandet. Försäkringen ingår i startavgiften. Läs om regler för försäkringen här. (PDF)

Avslutning och prisceremoni

Samtliga lag som genomfört tävlingen med godkänt resultat erhåller märke och diplom som delas ut vid målgång. Endast vinnarna i respektive klass erhåller pris. Prisceremoni hålls i Fallskärmsjägarlägret efter lunchtid på söndagen.

Tävlingsledning och funktionärer

Tävlingsledningen är grupperad till Fallskärmsjägarlägret. Funktionärer finns vid start, alla stationer och vid mål.

Instruktioner och direktiv från tävlingsledning och funktionärer måste åtlydas vid varje tillfälle de delges.

Dokumentation

Tävlingen kommer att dokumenteras i text, bild och film. Detta material kan fritt brukas av Fallskärmsjägarklubben och/eller REKYL på sociala media eller andra forum.

Anmälan

När du anmäler dig MÅSTE du ha klart med patrullkamrat. Du kan således INTE boka plats och sedan leta efter en patrullkamrat.
Anmälan till senior- och militärklassen sker i lag om två unika
deltagare på denna webbplats.

Ungdomslag anmäler sig via
Försvarsutbildarna i respektive militära region.

Startavgiften för seniorklasserna 2024 är 1995 SEK per deltagare (3990 SEK per lag).

Startavgift för ungdomsklassen 2024 är 995 SEK per deltagare.

Betalningsmottagare är:
Fallskärmsjägarklubben
c/o Lars Karlsson
Tändhattsvägen 14
546 34 Karlsborg

Fallskärmsjägarklubben (org.nr. 802438-0811) är en ideell förening och ej momsregistrerad; startavgiften är momsbefriad.

Återbetalningsgaranti

Arrangören erbjuder deltagarna att teckna en ÅTERBETALNINGSGARANTI.
Med återbetalningsgarantin får du tillbaka din PERSONLIGA anmälningsavgift om:

 • Du är akut sjuk, allvarligt skadad eller gravid, så att du inte kan delta i tävlingen, läkarintyg krävs.
  Vid nära anhörigs sjukdom eller dödsfall i anslutning till tävlingens genomförande, läkarintyg eller motsvarande krävs.
 • Brand eller inbrott i den egna bostaden, polisanmälan eller motsvarande krävs.

Avgiften för återbetalningsgarantin är 200 SEK per person och skall tecknas i samband med anmälan. Återbetalningsgarantin gäller endast för den person som är drabbad. Hela anmälningsavgiften återbetalas. Avgiften för återbetalningsgarantin återbetalas ej. Återbetalningsgarantin överförs ej till ny deltagare vid byte. Ny deltagare kan dock teckna en egen återbetalningsgaranti.

Ingen annan återbetalning kommer att ske genom tävlingsorganisationen. Anmälningsavgiften kan inte heller skjutas upp till kommande år eller andra tävlingar.

Anmälaren har alltid rätt att häva köpet inom 14 dagar från inköpsdatum genom distansköpslagen; anmälaren måste då meddela tävlingsledningen genom e-post inom dessa 14 dagar från att man anmält sig till tävlingen.

Anmälan om utnyttjande av återbetalningsgarantin skall meddelas tävlingsledningen via e-post senast 14 dagar efter att tävlingen är genomförd.

Läkarintyg eller motsvarande insänds därefter med post till:

Fallskärmsjägarklubben
c/o Lars Karlsson
Tändhattsvägen 14
546 34 Karlsborg

Överlåtelse av tävlingsbiljett

Om en eller båda deltagarna inte kan eller vill starta är det möjlighet att överlåta en eller båda platserna, så kallat lag eller namnbyte.

Deltagarna kan bl.a. använda arrangörens Facebook för utannonsering av tillgängliga platser. Arrangören bidrar inte till att hitta ersättare på annat sätt.

Vid byte av lag eller namn sänds mail till tävlingsledningen där både utgående och inkommande part deltar i mailväxlingen. Anmälan skall innehålla både nya och gamla namn på lag och deltagare. Betalning för överlåtelsen görs upp mellan parterna.

Lag eller namnbyte kan ske intill fredagen en vecka före tävlingsstart.

Att göra ändringar i befintliga lag och namnbyten är förknippat med en administrationsavgift som kostar 200 SEK per person. Betalning sker via Swish.
Swishnr. 123 621 4803
Ange: Överlåtelse TEAMNAMN
Administrationsavgiften ska betalas samtidigt som mail om ändring skickas.